De derde man

De derde man van de eerste vrouw van
mijn huisgenoot is dominee – zijn werk is

mensen in het aanzien van de dood hun
angsten uit het hoofd te praten – ja, het is

een handel en een winkel – Want, zei ik,
ongedoopt en in hun ogen so wie so van

lager orde: eerst maken jullie hen levenslang
bang – dat de mens zondig is en schuldig en

dat je in de hel zal branden – en dan, aan het
einde van hun leven, is geen moeite jullie teveel

om dat weer ongedaan te maken – het lijkt wel
werkverschaffing – en bovendien: Hij is toen toch

aan het kruis gestorven om jullie zonden van je
af te nemen? Is die hele Matteüspassie dan

een verzinsel ?