Biografie

Joske Janszen werd geboren als derde in een gezin van vijf kinderen in het Betondorp in Amsterdam, waar haar vader onderwijzer was. Later werd hij leraar. Haar moeder was vanaf 1947 fulltime onderwijzeres aan de 10de openbare lagere Montessorischool tot haar pensioen in 1970. Haar ouders waren vegetariër, geheelonthouder, pacifist, socialist en onderwijsvernieuwer.
Onderwijs: 5de openbare lagere Montessorischool, Montessori Lyceum in Amsterdam, Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam, lid van de Studenten Sociëteit Olofspoort.

Op grond van haar opleiding, visie en ervaring met haar 3 jonge kinderen en haar werkende moeder, ontwikkelde ze in 1964 het concept van de Kinderspeelzaal Wageningen, met dusdanige openingstijden dat moeders tijd hadden om te werken of te studeren. Zou model staan voor de golf van peuterspeelzalen die vanaf 1968 in Nederland opkwam. In een wetenschappelijk handboek wordt een hoofdstuk aan dit initiatief gewijd. Joske wordt hierin bij naam genoemd als voorloper van de tweede feministische golf, die in 1968 begon. In 1968 was ze betrokken bij de oprichting van Man Vrouw Maatschappij. Benoemd als psychologisch consulente bij de Werkplaats Kindercentra Nederland, een betaalde baan. Veel gepubliceerd en trainingen gegeven in centra door het hele land, voorlichting voor radio en tv. In 1970 als nr. 1 op de lijst van de PvdA voor de Gemeenteraad van Wageningen gezet, trok zich terug en verhuisde naar een vervallen herenboerderij aan de overkant van de Rijn. Vervolgde haar studie psychologie aan de Universiteit van Nijmegen, stage met supervisie van psychiater Hans Maas, bij de SPD. Volgde daarna de beroepsopleiding tot psychotherapeut en zette een praktijk voor psychoanalytische psychotherapie op. In 1985 deed ze mee met de poëzie workshops van Elly de Waard waaruit de dichteressengroep De Nieuwe Wilden ontstond.
Lees Historie

In 2010 is ze weer met dichten begonnen, dat resulteerde in de bundel „Gedichten” uit 2017