Acte 5 – van afstand

Acte 5 – van afstand

Radiostilte sms’t de oudste zoon
Hallo Bandoeng mail ik cool

terug, hij blijft hardnekkig
zwijgen, tot in zijn ziel gekwetst, ik schijn

iets ergs te hebben gezegd. Ach, die
eeuwige onderaardse dreiging

van de diepe, niet te
overbruggen kloof die opdoemt

als ik mezelf trouw blijf, de
woeste stroom die het lieflijk dal beneden

voorgoed in tweeën splijt. Alarmfase
één verschijnt. De tune van

schrijnende muziek zet in. De broeder van het
nachtarchief komt aangesneld.